Saavutettavuus

Juhlaleirillä on Helppo tulla -tunnus, jonka kriteerien avulla edistetään yhdenvertaista osallistumista leirille. Leirin täyttämiä saavutettavuuskriteerejä pääset tarkastelemaan kategorioittain alta.

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen saavutettavuuteen tai jokin erityistarve, jonka huomioimisesta leirillä haluat keskustella, voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä leirinjohtaja Saanaan (045 884 2224 / saana.pikala(at)gmail.com).

 

Hyvä olla

 • Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään.
 • Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon.
 • Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana.
 • Huolehditaan, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä vapaa, ja asiasta viestitään osallistujille.
 • Tapahtumassa on nimetty henkilö, jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin.

 

Ruoka

 • Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa.
 • Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.

 

Raha

 • Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen.
 • Maksuvapautusmahdollisuudesta on viestitty avoimesti.
 • Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu. Avustaja tulee ilmoittaa tapahtumaan erikseen, olethan tällöin yhteydessä leirinjohtajiin.
 • Osallistujilla on mahdollisuus saada apua tapahtumassa tarvittavien henkilökohtaisten varusteiden lainaamiseen.

 

Liikkuminen

 • Tapahtumapaikalle saapuminen tapahtuu yhteiskuljetuksella.
 • Tapahtumaympäristössä voi liikkua pyörätuolilla, sähkömopolla, rollaattorilla ja vastaavalla tai liikkumiseen saa tarvittaessa apua. Mikäli tapahtumapaikalla on pieniä liikkumisen esteitä, niissä pyritään avustamaan.
 • Portaista löytyy kaide, josta voi ottaa tukea.
 • Sähköpyörätuolin, -mopon tai vastaavan lataamiseen on tarjolla sähköä.
 • Liikkumista edellyttäville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

 

Hygienia

 • Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa.
 • Tapahtuman aikana on mahdollisuus esteettömän vessan käyttöön.
 • Tapahtumassa on mahdollisuus vaihtaa vaatteet ja peseytyä omassa rauhassa.

 

Lepo ja yöpyminen

 • Tapahtumassa on yöhiljaisuus.
 • Kaikilla (myös tapahtumassa yövuoroa tekevillä) on mahdollisuus riittävään uneen.
 • Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä hiljaiseen / pimeään tilaan lepäämään esimerkiksi migreenikohtauksen ajaksi tai jos aistit ylikuormittuvat.
 • Perustellusta syystä on mahdollisuus yksin nukkumiseen.
 • Uniapnealaitteelle tai vastaavalle on tarjolla sähköä.

 

Lääkitys ja ensiapu

 • Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiaputaitoisia henkilöitä.
 • Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä.
 • Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.

 

Näköaisti

 • Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon.
 • Opaskoiran voi tarvittaessa ottaa mukaan.
 • Pelkästään näköaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

 

Kuuloaisti

 • Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä.
 • Pelkästään kuuloaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

 

Hajuaisti

 • Tapahtuman osallistujia on kannustettu välttämään voimakkaiden hajusteiden käyttöä.
 • Tapahtumanjärjestäjän hankkimat pesuaineet ovat hajusteettomia.
 • Voimakkaasti tuoksuvia ruoka-aineita ei käsitellä huonosti tuulettuvissa tiloissa.
 • Pelkästään hajuaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

 

Kieli

 • Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia.
 • Tapahtumaan voi osallistua useammalla kielellä. Tapahtuman ohjelma on suomenkielistä, mutta keskusteluun voi osallistua myös ruotsin tai englannin kielellä.
 • Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan (ilmoitettava tapahtumaan erikseen, olethan tällöin yhteydessä leirinjohtajiin).

 

Lapsiperhe

 • Tapahtumassa on mahdollista lämmittää lasten ruokia.
 • Tapahtumassa on mahdollisuus lämpimään pesuveteen.

 

Katsomus

 • Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä harjoittamaan omaa uskontoaan.

 

Ohjelma

 • Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa.
 • Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).

 

Markkinointi ja ilmoittautuminen

 • Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennen ilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykö tapahtumaan osallistumaan.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista.
 • Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä.

 

Digitaalinen saavutettavuus

 • Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. Linkkitekstit kertovat linkin kohteesta.
 • Nettisivu tai sovellus toimii kaikilla tavanomaisilla laitteilla ja selaimilla.

 

Lisää tietoa Helppo tulla -tunnuksesta voit lukea tai kuunnella partion nettisivuilta: Helppo tulla -tunnus