Kestävyys

Lippukunnallamme on Kestävästi partiossa -tunnus, jonka kriteerien mukaisesti pyrimme edistämään toiminnassamme ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Tältä sivulta pääset lukemaan kategorioittain juhlaleirin kestävyyttä edistävistä ratkaisuista.

 

Kasvatus

 • Partion kasvatustavoite ”Suhde ympäristöön” otetaan huomioon leirin ohjelman suunnittelussa.
 • Leirillä on ympäristöön ja luontoon liittyvää ohjelmaa.
 • Leirillä harjoitellaan ympäristövastuullisen arjen toimintatapoja, kuten jätteiden lajittelua ja tavaroista huolehtimista.

Ruoka

 • Leirillä joka toinen lämmin ateria on kaikille kasvisruokaa.
 • Leirin ruokalista on suunniteltu siten, että hävikkiä syntyy vähän ja aiemmilta retkiltä jääneitä voimassa olevia kuivatarvikkeita voidaan hyödyntää leirillä.
 • Ruokahankinnoissa suositaan lähiruokaa, Luomu-tuotteita sekä reilun kaupan tai muuten sertifioituja tuotteita niissä tuoteryhmissä, joissa niitä on helposti saatavilla.

Hankinnat

 • Leirin hankinnoissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ekologisuuteen ja vastuullisuuteen vaikuttavat tekijät, kuten kestävyys, valmistusolosuhteet ja –paikka sekä materiaalit.
 • Leirin aikana ja sen jälkeen huolehditaan yhdessä lippukunnan kalustosta: varusteet huolletaan käytön jälkeen, opetellaan oikeat tavat käyttää kalustoa ja varusteita.
 • Leirillä käytettävissä tarvikkeissa ja varusteissa hyödynnetään myös mahdollisuutta vuokrata tai lainata.
 • Materiaaleja tulostetaan/painatetaan vain tarpeeseen.

Kierrätys

 • Leirillä on selkeä ohjeistus kierrättämisestä, ja leirillä syntyvää jätettä kierrätetään paikallisen jätehuollon tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa.
 • Leirillä ei käytetä kertakäyttöastioita.
 • Jätteen syntyminen ja hävikki pyritään minimoimaan jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa.

Liikkuminen

 • Leirille kuljetaan yhteiskuljetuksilla ja kimppakyydeillä.

Esteiden madaltaminen

 • Leirimaksuun on mahdollista hakea vapautusta, ja tästä viestitään leirikirjeessä.
 • Lippukunnalla on lainavarusteita tavallisimmista retkeilyvarusteista ja niistä kerrotaan leirikirjeessä.
 • Leirillä on nimetty turva-aikuinen, jonka puoleen voi kääntyä esimerkiksi kiusaamis-, syrjintä- tai häirintätapauksissa.
 • Leirillä puututaan kiusaamiseen.
 • Leirillä otetaan huomioon Helppo tulla -tunnuksen osa-alueita.

 

Lisää tietoa Kestävästi partiossa tunnuksesta löydät partion verkkosivuilta: Kestävästi partiossa -tunnus